Ministerieel erkend preparateur R. Philippo
REEBOK
(Capreolus capreolus)
L 111/175 cm
Het volwassen mannetje (reebok) heeft een eenvoudig gewei, bestaande uit maximaal drie punten. Het gewei is maximaal 25 cm lang. 's Winters groeit het gewei en de basthuid wordt afgeschuurd tussen maart en juni. Tussen oktober en januari wordt het gewei afgeworpen.
In Nederland komen niet veel reen door predatie om het leven. Honden mogen over het algemeen in natuurgebieden niet los lopen. De 'normale' wilde predatoren van volwassen dieren zijn in Nederland niet aanwezig.
Zoals Euraziatische lynx, wolf, bruine beer en wilde honden. Jonge kalfjes vallen wel eens ten prooi aan arenden, de vos, de wilde kat en het wilde zwijn.

Momenteel zijn er twee reebokken in aanbouw.