Ministerieel erkend preparateur R. Philippo
MUSKUSRAT
(Ondatra zibethicus)
L 44 / 68 cm
De muskusrat is een zeer goede zwemmer en duiker, waarbij hij de staart gebruikt voor de voortstuwing. Onderwater kan hij zo lange afstanden afleggen.
Hij is voornamelijk 's nachts en in de schemering actief.
De muskusrat leeft langs zoetwater, zowel stilstaand als stromend water, met begroeide oevers.
In de oever graaft hij een gang, waarvan de ingang meestal onder het wateroppervlak ligt.
Een tweede gang dient als ventilatieschacht.
's Winters legt hij een burcht aan van gras en riet, met minstens twee kamers en een opslagkamer.
Deze burcht ligt op een kalm, in het binnenland gelegen water, en bestaat uit een platform met een koepelvormig dak.